Start herontwikkeling complex Duindigt

Historische locatie krijgt brede, hoogwaardige hippische bestemming

Wassenaar, 21 juni 2021 – Een team van deskundigen, onder leiding van initiatiefnemer Gerard Hoetmer, start in samenwerking met de gemeente Wassenaar met het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor een nieuw te ontwikkelen paardensportcomplex, dat de draf- en rensport op deze historische locatie moet behouden en moet voorzien in faciliteiten voor de hippische top-, breedte- en recreatiesport. 

Er is in de afgelopen twee jaar een plan ontwikkeld om de paardensport op deze historische plek voor de lange termijn te behouden en te versterken. In het plan blijft de draf- en renbaan op de bestaande plek waarmee de huidige landschappelijke open vlakte blijft bestaan. Binnen de draf- en renbaan worden nieuwe paardensport voorzieningen ontwikkeld voor activiteiten voor de spring-,  dressuur- en polo-paardensport. De vele mogelijkheden die de omgeving biedt, maakt het in de toekomst mogelijk om ook faciliteiten voor eventing en endurance te ontwikkelen waardoor het toekomstige complex een functie krijgt voor paardensport in een breed scala van disciplines. De kwaliteit van de faciliteiten geeft ruimte voor zowel de top- als de breedtesport en is daarmee uniek in Nederland.

Voor de operationele zaken binnen de draf- en renbaan en voor co√∂rdinatie van de werkzaamheden voor het project is sinds vandaag Maurice Westerwoudt aangesteld. Hij heeft ervaring binnen topsport organisaties en -evenementen en was onder meer verantwoordelijk voor zowel de bouwco√∂rdinatie als de operationele activiteiten van het nieuwe ADO stadion in Den Haag.

“Het huidige draf- en rensport complex Duindigt herinnert slechts in zeer beperkte mate aan het roemrijke verleden van de paardensport in Wassenaar” zegt Gerard Hoetmer.” Als er niet wordt ingegrepen zal Duindigt als hart van de paardensport verloren gaan.”

Buiten de sportfaciliteiten wordt op het huidige terrein van draf- en renbaan Duindigt een nieuw hoofdcomplex gebouwd, waarin een nieuwe tribune en de verschillende paardenfaciliteiten worden gecombineerd met een hoogwaardige hotel- en restaurantvoorziening. Onderzoek wordt gedaan naar de bouw van een aantal woningen, eventueel als short-stay woningen behorende bij het hotel. Tevens wordt onderzocht of er parkeergelegenheid mogelijk is met een nieuwe ontsluiting vanaf de doorgaande Landscheidingsweg. Deze nieuwe hoogwaardige voorziening vervult een belangrijke rol voor de lange termijn voor de (inter)nationale activiteiten van de paardensport in het westen van het land, maar zal ook toegankelijk zijn voor de bewoners en gebruikers van het omliggende gebied waarmee ook het voorzieningenniveau in Wassenaar-zuid  een nieuwe en gewenste impuls krijgt.

Het planconcept past binnen het vastgestelde toetsingskader en is besproken met ondermeer de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en de omgevingsdienst. De diverse partijen onderkennen het belang van een aansprekend paardensportcentrum vanuit de historie maar ook het recreatief belang voor de regio voor de toekomst. Een team van deskundigen is gestart met het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) in nauwe samenwerking met de gemeente Wassenaar. Hierin staan de verschillende beleidskaders, het programma en de ruimtelijke gevolgen beschreven en zal hiermee getoetst worden aan de geldende wettelijke uitgangspunten. Over het SPvE zal binnenkort participatie plaatsvinden met omwonenden en belanghebbenden.