Informatie voor deelnemers

We mogen weer racen, maar wel onder stricte COVID-19 voorwaarden. Lees hieronder meer.

MEDEDELINGEN VOOR DE DEELNEMERS 2021

Als gevolg van de coronaregels mogen er nog geen koersen worden gehouden in Nederland.

Voor het welzijn van de paarden is het van groot belang, dat het trainen en verzorgen van de paarden door de professionals wel door kan gaan. Om dit mogelijk te blijven maken worden, totdat er weer koersen gehouden mogen worden, selectieproeven en trainingsritten met formele tijdwaarneming georganiseerd.

Om te waarborgen, dat deze selectieproeven en trainingsritten voor alle betrokkenen veilig en volgens alle coronaregels verlopen heeft de NDR hiervoor speciale protocollen opgesteld.

Daarnaast geldt voor Draf- en Renbaan Duindigt een aanvullend draaiboek, toegesneden op onze locatie.

Dus zonder publiek, met een strak gelimiteerd aantal trainers, rijders en verzorgers.

Geen enkele vorm van horeca of catering, alle publieksruimtes en gezamenlijke ruimtes zoals kleedkamers, douches en kantines zijn afgesloten, er zijn alleen over het terrein verspreid toiletten toegankelijk.

 

Het protocol van de NDR per 5 maart 2021 is te vinden op de website www.ndr.nl

Hieronder het onderdeel met betrekking tot de deelnemers:

 

Protocol ten aanzien van de te volgen procedures op de baan gedurende de selectieproeven

 • Het, correct, dragen van mondkapjes is verplicht voor een ieder die gedurende meeting op het wedstrijdterrein en alle daartoe behorende gebouwen, aanwezig is. Het dragen van een sjaal of rolkraag als alternatief voor een mondkapje is niet toegestaan. Bij overtreding van bovenstaande bepaling, zal worden bestraft met een boete van €100,- , bij recidive en/of weigering kan men van het terrein worden verwijderd;
 • Alle gemeenschappelijke ruimtes op de baan zijn gesloten;
 • Rijders dragen bovendien professionele werkkleding (incl. helm, bril en handschoenen);
 • Geen catering;
 • Minimale begeleiding van de deelnemende paarden toegestaan: per deelnemend paard 1x trainer en/of pikeur en per 2 ingeschreven paarden 1 verzorger;
 • De werkzaamheden vinden plaats achter gesloten deuren: publiek, eigenaren en alle andere personen worden niet toegelaten;
 • In alle ruimtes die tijdens de meeting gebruikt worden, dus ook stallen, zijn voor ontsmetting verplicht aanwezig: ontsmettingsgel en eventuele andere voorzieningen;
 • Het werken van paarden die niet deelnemen aan de koersen is niet toegestaan;

De trainers dienen tenminste 48 u. voor aanvang van de selectieproeven per mail aan info@renbaanduindigt.nl de namen van de verzorgers door te geven. Dus bij selectieproeven op zondag uiterlijk de vrijdag daarvoor om 13.30 u.

Op basis hiervan wordt een lijst van toe te laten personen opgesteld, die op de dag van de selectieproeven strikt zal worden gehandhaafd.

 

Algemene Checklist voor alle betrokken deelnemers en functionarissen

 • Blijf thuis als u COVID 19 symptomen vertoont.
 • Was regelmatig uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Neem de 1.5 meter afstand maatregel in acht. Raak elkaar niet aan Dit geld eveneens op de parkeer- terreinen en alle andere bij de Draf- en Renbaan behorende terreinen.
 • Elke trainer dient 24 uur van tevoren via een email aan de werklocatie (drafbaan) te melden welke personen aanwezig zullen zijn tijdens de meeting (e-mail adres per baan).
 • Samenscholing op het stallenterrein is verboden. Beperk contacten!
 • Verlaat het stallenterrein wanneer u klaar bent met uw activiteiten.
 • Handhaving: er zal door de bewakers streng worden gecontroleerd bij aanvang van en gedurende de meeting op de voorschriften van dit protocol.

Baan gebruiken voor trainingen van dravers en renpaarden op niet-koersdagen

Het is mogelijk om te komen trainen op Renbaan Duindigt, graag vragen wij om de volgende regels in acht te nemen:

• De training dient van te voren aangemeld te worden via e-mail of telefoon
Tel. secretariaat: 070-314 87 40
E-mailadres: info@renbaanduindigt.nl

• Graag ontvangen wij de volledige naam, datum en het aantal paarden op die per training aanwezig zijn.

• Voor meer informatie over de kosten, verwijzen wij u naar het secretariaat.

• Gasttrainers die regelmatig komen trainen kunnen afspraken maken voor een bepaalde periode (maand / jaar). Informatie hierover kunt u krijgen bij het secretariaat.

• Graag ontvangen wij de aanvraag ruim op tijd, zodat we kunnen doorgeven of er een dag of tijdstip is wanneer de baan niet gebruikt kan worden in verband met evenementen of werkzaamheden. De grasbaan kan alleen op bepaalde dagen gebruikt worden voor training, hierover kan het secretariaat u informeren.

Verder gelden de volgende regels op de baan:

Sleeptijden ’s morgens:

• 09:15: Kleine zandbaan (Daarna alleen aangespannen paarden toegestaan)

• 09:30: Grote zandbaan (Voor volbloeds, aangespannen paarden toegestaan) Volbloeds hebben altijd voorrang!

• 09:50: Drafbaan

Sleeptijden ’s middags:
• 15:30 – Grote Zandbaan
• 16:00: Kleine Zandbaan
• 16:15: Grote Zandbaan

Het boshek kan dicht gaan om 16.30 uur.

Vergeet niet de aangegeven rijrichting op de borden op te volgen: dinsdag en donderdag rechtsom, andere dagen linksom. Op de drafbaan heeft linksom met snelrijden altijd de binnenkant van de baan!

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en in goede harmonie zijn werk kan doen, vragen wij om altijd de aanwijzingen van het baanpersoneel op te volgen.

Ruiters die het leuk vinden om met hun eigen (rij)paard een keer op de baan te rijden kunnen hiervoor contact opnemen met het secretariaat.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Contactformulier

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Boxen huren voor koersdagen

  Voor koersdagen kunt u boxen huren voor deelnemende paarden en werkers. Voor werkers is beperkt ruimte en bij de verdeling van de boxen gaan koerspaarden altijd voor. Voor overleg over de mogelijkheid om werkers mee te brengen kunt u het best contact opnemen met Ben van den Bogaard of Barry te Pas, zij delen de boxen in.

  Kosten per box: € 8,- ex BTW, contant te voldoen bij Ben van den Bogaard of Barry te Pas, of te betalen via uw maandrekening.

  U kunt boxen bespreken t/m 1 werkdag voor de koers via de volgende telefoonnummers:
  • Tel. secretariaat: 070-314 87 40 email adres: info@renbaanduindigt.nl
  • Tel. Kleine Stalterrein: Ben van den Bogaard: 06 52123746
  • Tel. Grote Stalterrein: Barry te Pas: 06 52311323

  Indien nodig kunt u op koersdagen via het wedstrijdsecretariaat de hoefsmid van dienst laten oproepen.

  En vergeet u alstublieft niet, na iedere koers de nummerbordjes, nummerdekjes en kopnummers weer in te leveren. Als die niet worden ingeleverd veroorzaakt dit problemen voor de volgende koersdagen en riskeert u een boete.